Detta ingår i en Luft/luftvärmepumpsinstallation

c0824-fo0308retcert

emenko AB – försöker vara tydliga och redovisar alltid vad som ingår i en installation. Vi återanvänder aldrig material så som expansionskärl eller ventiler. Det kan dock finnas situationer då det är nödvändigt eller enda lösningen, men då gör vi alltid detta i samråd med kunden. Vid installationen så ingår alltid inkoppling till el, i vissa fall via stickpropp, men oftast in i en elcentral. Vi kopplar allt VVS, ser till att allt fungerar och gör en första intrimning på plats. Är det en Luft/vatten eller Luft/luft så kopplar vi kylsidan – vi är behöriga kyltekniker.

 

Kylsidan:

  • Anslutning kylrör
  • Kylrör (max 5 meter)
  • Kylrör
  • Evakuering av kylkrets

Övrigt:

  • Stativ (mark eller vägg)
  • Kabelkanaler

El:

  • Elkabel
  • Styrkabel

Detta ingår i installationen av (Klicka på texten nedan):