Detta ingår i en Luft/vattenvärmepumpsinstallation

c0824-fo0308retcert

emenko AB – försöker vara tydliga och redovisar alltid vad som ingår i en installation. Vi återanvänder aldrig material så som expansionskärl eller ventiler. Det kan dock finnas situationer då det är nödvändigt eller enda lösningen, men då gör vi alltid detta i samråd med kunden. Vid installationen så ingår alltid inkoppling till el, i vissa fall via stickpropp, men oftast in i en elcentral. Vi kopplar allt VVS, ser till att allt fungerar och gör en första intrimning på plats. Är det en Luft/vatten eller Luft/luft så kopplar vi kylsidan – vi är behöriga kyltekniker.

Vi kopplar loss gamla pannan och flyttar den åt sidan, så vi kommer åt att installera den nya utrustningen, men vi tar inte upp pannan ur källaren eller ut ur pannrummet utan att vi särskilt kommit överens om detta. Vi tar inte heller med gammal panna, oljetank eller annan utrustning till återvinning utan att detta avtalats innan jobbstart. Såvida det inte handlar om att docka ihop det gamla och nya systemet? Dockning kan du läsa om genom att klicka här!

De flesta av våra Luft/vattenvärmepumpar har en utedel som ska monteras på ett markstativ, detta markstativ måste stå stadigt. Vi bultar alltid fast maskinen i stativet med dämpkuddar, stativet ska sedan stå på ett betongfundament, här sätter vi betongbult – detta ger en säker installation där det inte finns någon risk att välta maskinen.

Detta betongfundament ingår normalt ej i offerten, utan ombesörjs i god tid innan installationen av kunden. Den gjutna plattan ska (vanligtvis) ha måtten 800 X 1200 mm, den kan gå ända in till husväggen (så 80 cm ut från vägg till framkant) – plattan bör vara armerad och vara minst 10-15 cm tjock, den får gärna ”sticka upp” något så att kondensvatten kan rinna av – vill man kan man gjuta in ”avlopp” till dagvattenavrinning eller till ”stenkista”. Om du som kund vill att vi ska ombesörja detta måste vi komma överens om detta i god tid innan installation. (Finns bilder under installationer på detta).

Specifikation på vad som ingår:

Varma sidan:

 • 2 ventiler
 • Smutsfilter eller magnetfilter vid behov
 • Påfyllnadskran
 • Expansionskärl
 • Säkerhetsventil
 • Avstickare till radiator/fläktkonvektor
 • Spolning av klimatsystemet
 • Luftning av radiatorer/golvvärme

Kallvatten/varmvatten:

 • Avstängning
 • Backventil
 • Säkerhetsventil
 • Spillrör

Kyldelen:

 • Anslutning kylrör
 • Kylrör
 • Evakuering av kylkrets

El:

 • Säkerhetsbrytare
 • Elkabel
 • Styrkabel
 • Extra elcentral (vid behov)
 • Jordfelsbrytare (vid behov)

Detta ingår i installationen av (Klicka på texten nedan):