Om Luft/luftvärmepumpar


FAKTA – En luft/luft-värmepump hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Tekniken passar bra för direkt-uppvärmda småhus och mindre butiker, kontor och verkstäder..

Systembeskrivning
Luft/luft-värmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller flera fläktar. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare placerade inomhus. För att montera en luft/luft-värmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

Fördelar

  • Oftast lätt att installera.
  • Möjlighet att använda som avfuktare.
  • Alternativ för den som saknar vattenburet radiatorsystem.
  • Låg totalkostnad.
  • Kan användas som luftkonditionering

Nackdelar och att tänka på

  • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvä
  • Kan inte tillverka varmvatten.
  • Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
  • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.
  • Det finns importerade pumpar på marknaden som ej är godkända i Sverige.

Vi kan Luft/luftvärmepumpar – Klicka här för att komma till vår produktsida!