Vad ingår i installationen?

c0824-fo0308retcert

emenko AB – försöker vara tydliga och redovisar alltid vad som ingår i en installation. Vi återanvänder aldrig material så som expansionskärl eller ventiler. Det kan dock finnas situationer då det är nödvändigt eller enda lösningen, men då gör vi alltid detta i samråd med kunden. Vid installationen så ingår alltid inkoppling till el, i vissa fall via stickpropp, men oftast in i en elcentral. Vi kopplar all VVS,  isolerar rör/slangar där kondens kan uppstå t.ex. köldbärare vid Bergvärme. Ser till att allt fungerar och gör en första intrimning på plats. Är det en Luft/vatten eller Luft/luft så kopplar vi kylsidan – vi är givetvis behöriga kyltekniker.

Vid Luft/Vattenvärmepumps- eller Bergvärmepumpsinstallation så kopplar vi loss gamla pannan och flyttar den åt sidan, så vi kommer åt att installera den nya utrustningen, men vi tar inte upp pannan ur källaren eller ut ur pannrummet utan att vi kommit överens om detta i förväg. Vi tar inte heller med gammal panna, oljetank eller annan utrustning till återvinning utan att detta avtalats innan jobbstart.

 

Detta ingår i installationen av (Klicka på texten nedan):